Hierbij nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
welke zal worden gehouden in het Landstede Sportcentrum te Zwolle op 
 
DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 om 20.00 uur.
 
 
Wij hopen jullie donderdag 19 oktober te mogen verwelkomen.
 
Namens het bestuur van S.V. Hammers, 
Jappie van der Schaaf, secretaris.
 
  
De agenda van de Algemene Ledenvergadering is via de volgende link te openen: